Informacje

Klub Sportowy Konstancin

Siedziba klubu:
ul. Wilanowska 1A
05-520 Konstancin-Jeziorna

Obiekt sportowy:
ul. Literatów
05-520 Obory, Konstancin-Jeziorna

 

Kontakt: 
Tel.: +48 607-603-369 (Łukasz Kamiński)
Tel.: +48 535-495-273 (Michał Madeński)
E-mail: info@kskonstancin.com

Dane rejestrowe:
NIP: 123-12-52-788
Regon: 142987795
KRS: 0000389938

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Rachunek bankowy:
Bank BPH O/Konstancin-Jeziorna
71 1060 0076 0000 3380 0002 8594