Live
  1. Przed sezonem – Rocznik 2008
  2. Nieudana inauguracja
  3. Davydenko w KS Konstancin
  4. Korczak w KS Konstancin
  5. Dominik Bartnik w Błoniance

Informacje

Klub Sportowy Konstancin

Siedziba klubu:
ul. Wilanowska 1A
05-520 Konstancin-Jeziorna

Obiekt sportowy:
ul. Literatów
05-520 Obory, Konstancin-Jeziorna

Kontakt: 
Tel.: +48 607-603-369 (Łukasz Kamiński)
Tel.: +48 535-495-273 (Michał Madeński)
E-mail: biuro@kskonstancin.com

Dane rejestrowe:
NIP: 123-12-52-788
Regon: 142987795
KRS: 0000389938

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Rachunek bankowy:
Raiffeisen POLBANK
24 1750 0012 0000 0000 3708 7912